മഴോത്സവം – മഴ മണ്ണിനോട് ഭാഗം 1 : Non Fiction

Mazholsavam

എഡിറ്റോറിയൽ കോഓർഡിനേറ്റർ

 • വിനോദ് നമ്പ്യാർ

എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ്

 • അലിഫ് ഷാ
 • സുബ്രഹ്മണ്യൻ ദേശമംഗലം
 • വിശ്വനാഥ് വരവൂർ
 • വിനോദ് നീട്ടിയത്ത്
 • ഷീജ വിജീഷ്
 • ബാബു കാങ്കലാത്ത്
 • കെ കെ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ
 • ശരത്ത് വയലി

ഉപദേശക സമിതി

 • ഡോ രാജൻ ചുങ്കത്ത്
 • ടി ടി പ്രഭാകരൻ
 • വി കെ ശ്രീധരൻ
 • ടി കെ പുഷ്ക്കരൻ

Cover : Alifshaah
Cover Image : Sajeesh Aluparambil
Illustrations : Manoj Mathasseril
Title Design : Arun. P.G
Type Setting : Tamburatti
Printed at : Green offset, Mukkam
Price: 380/-

Published by :
AHALIA PUBLICATIONS, PALAKKAD
Phone: 04923225000
E-mail: mail@ahaliapublications.com

VAYALI FOLKLORE GROUP
Arangottuakra, Thrissur, 679532
Phone: 9446938770
Email: vima@vayali.org
Website: www.vayali.org

All right reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of publisher.